Účetnictví Tisk

 

Zpracování účetnictví podnikatelů i neziskových organizací

Vedení daňové evidence

Pomoc při sestavování účetní závěrky

Pomoc při sestavování výroční zprávy

Pomoc při sestavování českých i mezinárodních reportingů požadovaných v rámci konsolidací účetních závěrek podnikatelských uskupení

Metodická pomoc při tvorbě vnitřních účetních předpisů

Zpracování personální a mzdové agendy

Pomoc při sestavení podnikatelských záměrů a žádostí o financování

 

 

 

SEO by AceSEF